← Terug naar overzicht

Van middelbare school naar een vervolgopleiding: de verschillen

study

Nadat je het papiertje van de middelbare school hebt gehaald, gaat er heel veel veranderen als je een vervolgopleiding gaat doen. Hier kan je lezen wat er nu precies gaat veranderen.

Het mbo

Mbo-opleidingen zijn op twee manieren in te delen. Als eerste kan er gekozen worden voor een bepaalde leerweg. Hierbij kan gekozen worden om naar school te gaan en tegelijkertijd een stage te volgen (Beroeps Begeleide Leerweg, ook wel BBL genoemd). Ook kan je er voor kiezen om te gaan werken, en tegelijkertijd alle vaardigheden en theorie te leren door gewoon te doen (Beroeps Opleidende Leerweg of BOL). Ook kan een mbo-opleiding opgedeeld worden in vier verschillende niveaus voor zowel BBL als voor BOL.

Niveau 1 geeft toegang tot het worden van een assistent beroepsbeoefenaar, maar geeft geen toegang voor een startkwalificatie om zelfstandig beroepseigenaar te worden.

Met niveau 2 kan je al iets meer door medewerker/basisberoepsbeoefenaar te worden.

Niveau 3 geeft je de mogelijkheid zelfstandig medewerker/zelfstandig beroepsbeoefenaar te worden en hiervoor wordt een vakopleiding gegeven.

Met niveau 4 heb je de meeste mogelijkheden wat je toe kan laten tot middenkaderfunctionaris/gespecialiseerd beroepsbeoefenaar en geeft je toegang tot het hbo.

Op ieder niveau, en voor zowel het BBL als het BOL, is het mogelijk je op een bepaald vakgebied te focussen. Van techniek, media en economie tot aan de zorg.Het grootste verschil met de middelbare school is vooral dat er gefocust wordt op één bepaald vakgebied wat jij leuk vindt en waar je je in kan gaan specialiseren. Voor de rest is er net zoals op de middelbare school een aanwezigheidsplicht en ook krijg je nog steeds een rooster dat aangeeft waar en wanneer je een bepaalde les, opdracht of stage hebt.

Het hbo

Ook het hbo is in te delen in twee soorten: Voltijd en Deeltijd. De naam spreekt al vrijwel voor zich. Bij de deeltijd versie zijn er vaak minder contacturen en houd je dus meer tijd over voor een baan naast je studie bijvoorbeeld.

Bij zowel vol- als bij deeltijd zijn er verschillende vakgebieden waarin je jezelf kan gaan verdiepen. De duur van je studie hangt voornamelijk af van de opleiding die je kiest. Zo zijn er opleidingen die vier, maar ook opleidingen die zes jaar duren.

De manier van lesgeven valt deels te vergelijken met de manier waarop dat op de middelbare school gedaan wordt. Nog steeds zijn er lessen, of in dit geval colleges (lessen met meer mensen waar je alleen hoeft te luisteren) gegeven. Dit staat op een rooster en heel veel colleges zijn ook daadwerkelijk verplicht om bij te wonen. Het nadeel van deze colleges is echter wel dat het voornamelijk eenrichtingsverkeer is. De docent kent je vaak niet persoonlijk en daarom zijn er ook minder gelegenheden om vragen te stellen of geholpen te worden.

Wel zijn er minder colleges dan dat er lessen zijn op de middelbare school, al wordt dit wel gecompenseerd door zelfstudie.

Verder werkt het hbo niet zo zeer met cijfers, maar met studiepunten die gehaald moeten worden. Het zijn er ieder jaar ongeveer 60. Als je deze behaald door middel van het behalen van toetsen, ben je over naar het volgende jaar.

Als je alle 60 punten uit je eerste schooljaar hebt gehaald, heb je je ‘propedeuse’ en mag je door naar de universiteit! Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om deze studie gewoon te volbrengen. Dan krijg je je bachelor diploma.

Het WO

De toekomstige wo’er staat nog wel de grootste verandering te wachten! Op universiteiten werken ze namelijk niet meer met klassen. Er zijn twee soorten verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges en werkcolleges. In hoorcolleges zit je met je 100 tot 1000 medestudenten te luisteren naar de docent. In werkcolleges doe je opdrachten over de stof die in de hoorcolleges is behandeld, in groepen niet groter dan 25 studenten. Deze zou dus wel kunnen vergelijken met een klas zoals op de middelbare school.

Op de uni is er echter nooit een aanwezigheidsplicht. Er wordt dus een hele grote zelfstandigheid van je gevraagd en dus bepaal jij zelf of je bijvoorbeeld een college bijwoont. Ook wordt er verwacht dat je het merendeel thuis doet. Je maakt dus helemaal zelf uit wanneer en of je iets leert of maakt. Het is alleen wel aan te raden je werk daadwerkelijk bij te houden, want ook hier wordt er verwacht dat je een bepaald aantal studiepunten aan het einde van het jaar hebt behaald om gewoon over te gaan. Het eerste jaar wordt je natuurlijk wel op weg geholpen door een mentor die je begeleidt met deze nieuwe manier van werken. Het jaar daarop moet je het wel alleen proberen.

Behalve een stage en een uitwisseling, ga je op het WO ook meer onderzoeken door zelf hypothesen op te stellen en te toetsen. Dit geldt vrijwel voor elke richting.

Een bachelor opleiding duurt meestal drie jaar en daarna kan je jezelf gaan specialiseren door een master te gaan volgen, wat wel in jaren kan verschillen.

Niks missen? Like onze Facebookpagina en wij zorgen ervoor dat je niks mist tijdens jouw studententijd!

Meer studentennieuws

acer chromebook
studeren
Abonneren op